Μονωτικά Υλικά
Πετροβάμβακας, Oρυκτοβάμβακας , Διογκωμένη πολυστερίνη, Eξηλασμένη πολυστερίνη

Μονωτικά υλικά

Πετροβάμβακας Fibran geo και Φυσικός ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation. Είναι υλικά με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες για τοιχοποιία, οροφές, κεραμοσκεπές και δώματα.

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS ISOPOR και NEOPOR ( γραφιτούχο ) και εξηλασμένη πολυστερίνη XPS Fibran και Fibrostir για συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αλλά και για μόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα, τοίχων, κεραμοσκεπών, δωμάτων και δαπέδων.

Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά
Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά