ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Λύσεις Εξωτερικής Θερμομόνωση

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης:

 • Μειώνει τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης
 • Βελτιώνει την άνεση της διαβίωσης
 • Προσφέρει επί πλέον ηχομόνωση
 • Βελτιώνει την εμφάνιση του κτιρίου
 • Μειώνει την εκπομπή CO2 και προστατεύει το περιβάλλον
 • Βελτιώνει την αξία της ιδιοκτησίας

Τo σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης αποτελείται από τα εξής βήματα

 1. Κόλλα
 2. Μόνωση
 3. Στήριξη
 4. Βασική στρώση
 5. Υαλόπλεγμα
 6. Αστάρι
 7. Τελικός σοβάς

Τα υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης είναι

Μόνωση
 • Λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης ISOPOR EPS ETICS
 • Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR EPS ETICS
 • Θερμομονωτικές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη XPS για εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη ).
Όλες οι παραπάνω θερμομονωτικές πλάκες είναι των εταιριών ΡΙΖΑΚΟΣ, BAUMIT, FIBRAN, FIBROSTIR και διαθέτουν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.
Άλλα υλικά
– όπως κόλλα, βασική στρώση, αστάρι, τελικός σοβάς, υλικά στήριξης και ειδικά γωνιόκρανα με πλέγμα είναι των εταιριών BAUMIT, INTERMIX, DAST.
 • Εξωτερική Θερμομόνωση

  Εξωτερική Θερμομόνωση
 • Διάγραμμα Θερμομόνωσης

  Διάγραμμα Θερμομόνωσης
Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά
Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά Knauf υλικά