Βίδες AKIFIX

Διάφορες βίδες AKIFIX, βίδα ποντικάκι, βίδα γυψοσανίδας, τρυπανόβιδα ποντάκι, τρυπανόβιδα γυψοσανίδας

Mat_No_3503

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE