Βύσματα νάιλον και μεταλλικά

Νάιλον και μεταλλικά εκτονούμενα βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών καθώς και για ανάρτηση οροφής.

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE