Γυψοσανίδα KNAUF Ανθυγρές H2 (GKI)

Γυψοσανίδες με πρόσμικτα, τα οποία επιβραδύνουν το ρυθμό απορρόφησης του νερού. Είναι κατάλληλες για χρήση σε μετρίως υγρούς χώρους.

Γυψοσανίδα KNAUF Ανθυγρές H2 (GKI)

Συστήματα

Επενδύσεις οροφών και οροφές γυψοσανίδας Knauf
Επενδύσεις στεγών Knauf σε δώματα
Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης Knauf
Επενδύσεις τοιχοποιίας Knauf
Ξηρό επίχρισμα Knauf

Χαρακτηριστικά

Μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα
Πολύ εύκολη επεξεργασία
Άκαυστη
Εύκαμπτη
Ελάχιστες συστολοδιαστολές κατά τη μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών
Εξαιρετικές οικολογικές ιδιότητες που εξασφαλίζονται από την πρώτη ύλη φυσικού ορυκτού γύψου

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE