Γυψοσανίδα KNAUF πυράντοχη DF (GKF)

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμο-ποιούνται όπως οι απλές γυψοσανίδες για την επικάλυψη στοιχείων ξηράς δόμησης, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια πυραντίστασης λόγω της δομής του γύψου η οποία είναι οπλισμένη με ορυκτές ίνες και άλλα πρόσμικτα ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Γυψοσανίδα KNAUF πυράντοχη DF (GKF)

Συστήματα

Επενδύσεις οροφών και οροφές γυψοσανίδας Knauf
Επενδύσεις στεγών Knauf σε δώματα
Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης Knauf
Επενδύσεις τοιχοποιίας Knauf
Ξηρό επίχρισμα Knauf

Χαρακτηριστικά

Πολύ εύκολη επεξεργασία
Άκαυστη
Εύκαμπτη ( στο πάχος των 12,5mm)
Άριστη συνοχή της δομής της υπό την επίδραση φωτιάς
Ελάχιστες συστολοδιαστολές κατά τη μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών.
Εξαιρετικές οικολογικές ιδιότητες που εξασφαλίζονται από την πρώτη ύλη φυσικού ορυκτού γύψου.

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE