Γυψοσανίδα KNAUF standard A (GKB)

Γυψοσανίδες επικαλύψεων σε μη φέροντα στοιχεία ξηράς δόμησης, σε πλαισιακά φατνώματα δομικής ξυλείας και σε επενδύσεις τοίχων, με μία όψη κατάλληλα διαμορφωμένη για την εφαρμογή επιχρισμάτων γύψου ή διακοσμητικών βαφών. Η πυροπροστασία ικανοποιείται με περιορισμούς.

Γυψοσανίδα KNAUF standard A (GKB)

Συστήματα

Επενδύσεις οροφών και οροφές γυψοσανίδας Knauf
Επενδύσεις στεγών Knauf σε δώματα
Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης Knauf
Επενδύσεις τοιχοποιίας Knauf
Ξηρό επίχρισμα Knauf

Χαρακτηριστικά

Εύκολη επεξεργασία
Άκαυστη
Εύκαμπτη
Εξαιρετικές οικολογικές ιδιότητες που εξασφαλίζονται από την πρώτη ύλη φυσικού ορυκτού γύψου

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE