Γυψοσανίδα Rigips standard

Πλάκα αποτελούμενη από πυρήνα γύψου της οποίας οι επιφάνειες και οι κατά μήκος ακμές καλύπτονται από ειδικό λευκό χαρτί.

Oι γυψοσανίδες Rigips προσφέρουν την ιδανική λύση για κατασκευές εσωτερικής δόμησης αφού προσφέρουν :

• Εσωτερική δόμηση με προδιαγραφές
• Θερμομόνωση
• Ηχομόνωση
• Πυροπροστασία
• Δυνατότητα ανάρτηση μεγάλων φορτίων
• Ταχύτητα κατασκευής

Γυψοσανίδα Rigips standard

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE