Γυψοσανίδα SINIAT NIDA standard

Πλάκα αποτελούμενη από πυρήνα γύψου της οποίας οι επιφάνειες και οι κατά μήκος ακμές καλύπτονται από ειδικό λευκό χαρτί.

siniat standard

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE