ΑΙΤΙΑ:

  • Βαφή σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε ζεστή επιφάνεια (>35° C).
  • Έκθεση του χρώματος σε υψηλή υγρασία, ομίχλη ή βροχή, πριν αυτό στεγνώσει καλά.
  • Ύπαρξη εσωτερικής υγρασίας.

ΛΥΣΗ:

Γενικά:

Σπάστε τις φουσκάλες. Αν είναι στην τελευταία στρώση χρώματος, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον παράγοντα θερμοκρασία.
Αν είναι σε περισσότερες από μία στρώσεις χρώματος, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον παράγοντα υγρασία.

Για την περίπτωση θερμοκρασίας:

  • Ξύστε την επιφάνεια μέχρι να αποκαλυφθεί η προηγούμενη υγιής στρώση ή το αστάρι.
  • Επαναβάψτε την επιφάνεια με SUPER PAINT, σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Για την περίπτωση υγρασίας

  • Ξύστε την επιφάνεια μέχρι να αποκαλυφθεί υγιής ή σταθερή στρώση χρώματος ή ασταριού.
  • Επισκευάστε τις πιθανές αιτίες δημιουργίας της εσωτερικής υγρασίας.
  • Επισκευάστε τα σαθρά μέρη και ασταρώστε στα σημεία που υπάρχουν μπαλώματα με μικρονιζέ αστάρι MST 11.
  • Επαναβάψτε την επιφάνεια με SUPER PAINT (εξωτερικά) ή FLYING COLOURS INTERIOR (εσωτερικά).