Θερμοπρόσοψη Knauf Thermoprosopsis

Το σύστημα Knauf Thermoprosopsis συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους θέρμανσης και δροσισμού σε υφιστάμενα κτίρια, ενώ επιπλέον βελτιώνονται σημαντικά τα επίπεδα της άνετης διαβίωσης των ενοίκων.

Λόγω της βελτίωσης της θερμομόνωσης βελτιώνεται και η υγιεινή των χώρων διαβίωσης με την αποφυγή των συμπυκνωμάτων υδρατμών και μούχλας στο εσωτερικό τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προστιθέμενη αξία που λαμβάνει το κτίριο που θερμομονώνεται και ανακαινίζεται με Knauf Thermoprosopsis.

Το συστημα Knauf Thermoprosopsis είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ και διαθετει σήμανση CE, γεγονός που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητά του.