Πλάκες EPS και XPS Etics

Πλάκες διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση ή σε διάφορες οικοδομικές εφαρμογές