Μονωτικά Υλικά – Εξηλασμένη πολυστερίνη Ravatherm (πρώην DOW)

Styrofoam etics, Wallmate CW-A, Shapemate, Roofmate SL-A

Η επιτυχημένη συνταγή εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) της Dow …
συνεχίζεται από τη Ravago!

Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, η παραγωγική μονάδα Λαυρίου (πρ. Dow Hellas) ανήκει πλέον στον Όμιλο Εταιριών της Ravago με την επωνυμία Ravago Lavrion. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική του Ομίλου που είχε σαν αποτέλεσμα τη συνολική εξαγορά των Παραγωγι­κών Μονάδων Εξηλασμέvης Πολυστερίνης της Dow στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα, στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: Λαύριο (Ελλάδα), Norrkbping (Σουηδία), Drusenheim (Γαλλία), Rheinmϋnster (Γερμανία), Schkopau (Γερμανία), Kings Lynn (Ηνωμένο Βασίλειο), Dilovasi (Τουρκία). Η Ravago Lavrion συνεχίζοντας να παράγει εξηλασμέvη πολυστερίvη στο εργοστάσιο του Λαυρί­ου, με τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που ίσχυαν και στην πρότερη λειτουργία του, έρχεται να διασφαλίσει πλήρως την ομαλή μετάβαση σε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν Ravago, εyyυόμεvη τη διατήρηση συγκεκριμένων κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος για 25 έτη.