Μονωτικά Υλικά – Ορυκτοβάμβακες

TP 116 πλάκες χωρισμάτων, TP 138 υψηλής απόδοσης, Ρολλά Classic 040, ULTRACOUSTIC P, Ρολλά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα ΤΙ 312 RA