Γυψοσανίδες KNAUF

Γυψοσανίδα KNAUF standard A (GKB), Γυψοσανίδα KNAUF ανθυγρές H2 (GKI), Γυψοσανίδα KNAUF πυράντοχη DF (GKF)