Ορυκτές Ίνες

Συστήματα Ορυκτών ινών. Πλάκες οροφής (ψευδοροφές) Armstrong, AMF και Ravago PVC Tiles