Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Universal

Η ιδανική σανίδα για ανακαινίσεις, επενδύσεις όψεων σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL ® Universal πάχους 8mm, χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Σε εσωτερικούς χώρους είναι κατάλληλες, είτε για κα τασκευή τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, είτε σαν υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδίων σε τοιχοποιίες με μέγιστο ύψος 2750mm και μέγιστο βάρος επένδυσης πλακιδίων έως 30kg/m 2.

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE