Υαλοταινίες αυτοκόλλητες αρμολόγησης FIBATAPE

Αυτοκόλλητη ταινία αρμών γυψοσανίδας.

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE