Υαλόπλεγμα οπλισμού

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160gr κατάλληλο για αρμολόγηση και επικάλυψη τσιμεντοσανίδας και ινοσανίδας. Κατανάλωση 1.10 τμ ανά 1 τμ

Σχετικά Αρχεία

Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικό CE