Είτε χτίζετε είτε ανακαινίζετε ένα παλιό σπίτι, το Baumit OpenSystem αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση. Όλα τα μέρη του συστήματος επιτρέπουν τη διαπνοή των τοίχων.
Αυτό δημιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης το καλοκαίρι και τον χειμώνα.

Στο Baumit OpenSystem χρησιμοποιούνται πλάκες EPS με πολλές οπές διαμέτρου 2 – 3 mm. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή διαπνοή και απελευθέρωση υδρατμών στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η καρδιά του Baumit OpenSystem διακρίνεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή της: το OpenSystem αποτελείται κατά 99% από αέρα και ένα μόνο μικρό ποσοστό EPS, απαιτώντας πολύ χαμηλή ενέργεια για την παραγωγή του.

Αυτό είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον, καθώς όσο λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμομονωτικών πλακών τόσο πιο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το σύστημα θερμομόνωσης.