Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική εφαρμογή σε όλα τα τυπικά υποστρώματα από την Baumit. Κατάλληλος και για στοκάρισμα και αρμολόγηση γυψοσανίδων