Δωρεάν σεμινάριο από την Knauf στις 7 Δεκεμβρίου 2020.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό, την επίβλεψη ή την εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, για τις οποίες θα γίνει μία ωριαία θεωρητική παρουσίαση με μία ανάλυση των ειδικών προδιαγραφών, πλεονεκτημάτων και σταδίων εφαρμογής τους.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα μπορείτε να θέτετε τα ερωτήματά σας γραπτώς στο αντίστοιχο Meeting Chat που θα υπάρχει, τα οποία θα απαντήσουμε μετά το πέρας της ωριαίας παρουσίασης, καθώς θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση διάρκειας μισής ώρας.